Choď na obsah Choď na menu
 


Moja práca :P

12. 1. 2011
Zdravie
 
Celý vývoj ľudstva sa snažil zachovať a upevňovať zdravie, zdravý životný štýl a uplatňovať spoločenské opatrenia, ktorými sa predchádza chorobám.
Zdravie môžeme charakterizovať ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen ako neprítomnosť choroby. Zdravie teda predstavuje harmonicky vyvážený telesný a duševný stav človeka, ktorý prevádza pocit spokojnosti a pohody. Pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje okolie, najmä vzduch, voda a spôsob života. Svetlo, vzduch, jedlo, pitie, práca, odpočinok, spánok, bdenie, vylučovanie a hnutie mysle treba dávkovať tak, aby v ľudskom tele vznikla harmonická zmes. 
Pre duševné zdravie je dôležitá duševná rovnováha a pestovanie takých povahových vlastností, ktoré umožňujú vyhýbať sa nedorozumeniam medzi ľuďmi alebo ich aspoň vhodne riešiť. Človek má žiť tak, aby si po celý život zachoval zdravie a duševnú sviežosť.
 
Dôležité je striedať prácu s odpočinkom. Neprimerané úlohy vedú k poruchám duševného života aj vnútorných orgánov. Ide o stres. Ten však nemožno zdolať alkoholom ani inými drogami. Režim dňa by mal zahŕňať prácu a oddych. Pre obnovu duševných a telesných síl je dôležitý spánok. Po duševnej práci treba zaraďovať aktívny odpočinok. Po namáhavej telesnej práci oddych.
 
 
 
 
 
 
 
Здоровье
 
Всё развитие человечества пыталось сохранить и укрепить здоровье, здоровый образ жизни и осуществления социальных мер для предотвращения заболеваний.
 
Здоровье может быть охарактеризовано как чувство полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. Здоровье является хорошо сбалансированное физическое и психическое состояние, которое преобразует чувство удовлетворения и комфорта.
 
Здоровье человека зависит от окружающей среды, особенно воздуха, воды и образу жизни. Свет, воздух, еда, питье, работа, отдых, сна, бодрствования, движение ума должно быть дозированным, чтобы тело было гармонически сочетано. Для психического здоровья важны такие черты, которые позволяют избежать недоразумнений между людьми. Люди должны жить так, чтобы они сохранили свое здоровье и психическую свежесть
 
Важно, чтобы чередовать работу с отдыхом. Тяжолая работа приводит психическую болезнь и болезнь внутренних органов. Это стресс. Он не может быть преодолен пытем алкоголя или наркотиков. Режим дня должен включать в себя работу и свободное время. Для восстановления психических и физических сил важно спать. После умственной работы должен активный отдых- спорт. После напряженной физической работы должен быть отдых как чтение книг.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

: )

(Roxy, 24. 3. 2011 19:59)

:)..

(Simušáá Adminka, 5. 2. 2011 20:10)

Áno ja :) som rada že sa páčilo

supeeer člááánočééék

(Roxy, 5. 2. 2011 17:08)

waw,to si važne písala TY???´=)